Thông báo HSV

Thứ 7, ngày 22 tháng 10 năm 2016
Thông báo V/v xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 – 2017
Tải nội dung thông báo và hướng dẫn tham gia bình xét tại đây

Advertisements