CLB Tin học

CLB Tin học được thành lập từ năm học 2016 – 2017 và chịu sự quản lý trực tiếp từ Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Thông tin CLB:

Chủ nhiệm CLB: Nguyễn Thiện

Groups CLB Tin học

Để đăng ký là thành viên CLB mời bạn đăng ký ở  biểu mẫu đăng ký bên dưới

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCOj9ifaf8OxmIkjPL9wOoZXFVSEo65VVHd_PsXkZoJa7crA/viewform?embedded=true“>http://

Advertisements