CLB Ngoại ngữ

CLB Anh văn được thành lập từ năm học 2016 – 2017 và chịu sự quản lý trực tiếp từ Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Thông tin CLB:

Chủ nhiệm CLB: đang kiện toàn

Groups CLB Anh văn

Để đăng ký là thành viên CLB mời bạn đăng ký ở  biểu mẫu đăng ký bên dưới

PHIẾU ĐĂNG KÝ CLB ANH VĂN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYRJB6JAT3KwUDPAgi4LhsE6DfChgClBEs0kKE1NazMwEqMg/viewform?embedded=true“>http://

 

Advertisements