CLB Cầu lông

GIỚI THIỆU

CLB Cầu lông được thành lập từ đầu năm học 2016 – 2017 và chịu sự quản lý trực tiếp từ Đoàn TN – Hội SV Trường

Thông tin CLB Cầu lông:

Advertisements