CLB Bóng chuyền

GIỚI THIỆU

CLB Bóng chuyền được thành lập từ đầu năm học 2016 – 2017 và chịu sự quản lý trực tiếp từ Đoàn TN – Hội SV Trường

Thông tin CLB Bóng chuyền:

Advertisements