Thông báo ĐTN

Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2017

Thông báo V/v Công bố danh sách Đoàn viên TN- Hội SV hoàn thành 6 bài lý luận chính trị 2017 – 2018

Tải nội dung thông báo tại đây

Các bạn có nhu cầu cấp giấy chứng nhận vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn để đăng ký


2017


Thứ 7, ngày 12 tháng 11 năm 2016

Thông báo V/v Thu Đoàn phí năm học 2016 – 2017

Tải nội dung thông báo  tại đây


Thứ 3, ngày 01 tháng 11 năm 2016

Thông báo V/v xét tặng danh hiệu “Cán bộ viên chức Trẻ, giỏi, thân thiện” lần IV và “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” lần IV – Năm học 2016 – 2017

Tải nội dung thông báo và hướng dẫn tham gia bình xét tại đây


Thứ 7, ngày 22 tháng 10 năm 2016

Thông báo V/v xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 – 2017

Tải nội dung thông báo và hướng dẫn tham gia bình xét tại đây


Thứ 2, ngày 03 tháng 10 năm 2016

Thông báo Tóm tắt nội dung chính cuộc họp ngày 30/9/2016 và phê bình các lớp vắng mặt

Tải nội dung thông báo  tại đây

Advertisements