HỘI ĐỒNG THI SỐ 7 – NGHỀ TIỆN LẦN X NĂM 2018

Sáng ngày 08/4/2018, Hội đồng thi số 7 – Nghề Tiện lần X năm 2018 đã diễn ra tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Tiếp tục đọc

Advertisements